@ประกาศด่วน@

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี แจ้งชื่อภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 466 ) คลิก

__________________________________________________________________________________________________

เรียน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองแผนงานและสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 (ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ หน่วยงานละ 1 ท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-245-7065

หนังสือเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ คลิก

กำหนดการสัมมนา คลิก

ลงทะเบียน (ID 461) คลิก

__________________________________________________________________________________________________

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องผู้บริหารยุคดิจิทัล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ แจ้งชื่อภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 459) คลิก


ขอเชิญ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนอข้อมูล ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งชื่อภายใน 18 กรกฎาคม 2562 รับจำนวนจำกัด 25 คน

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 438) คลิก

หมายเหตุ   ส่งเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน


กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน การรายงานผลในระบบคลังข้อมูล และการติดตามประเมินผล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและบทบาทในการดำเนินการศึกษาวิจัย รุ่นที่ 2 หน่วยงานละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชำอำ จังหวัดเพชรบุรี แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้กรมฯ รับผิดชอบค่าที่พักตั้งแต่วันที่ 5 - 7 มิ.ย 62 ค่าอาหารกลางวัน +ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในช่วงสัมมนาฯ ตั้งแต่วันที่ 6 -8 มิ.ย 62 /อาหารเยิ็น ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 มิ.ย 62 ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด

หนังสือเชิญและกำหนดการ คลิก

ลงทะเบียน (ID 423) คลิก

 

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน การรายงานผลในระบบคลังข้อมูล และการติดตามประเมินผล เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและบทบาทในการดำเนินการศึกษาวิจัย รุ่นที่ 1 หน่วยงานละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี  แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้กรมฯ รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในช่วงสัมนาฯ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 411) คลิก

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 เรื่องพัฒนาบุคลากรบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ แจ้งชื่อภายใน 5 มิถุนายน 2562 
หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 407) คลิก

หมายเหตุ   ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน

แจ้งท้าย

(อุตรดิตถ์) ==> ยังไม่ลงทะเบียน

เชียงใหม่ ,ลำพูน ,ลำปาง ,อุตรดิตถ์ ,แพร่ ,น่าน ,พะเยา ,เชียงราย ,แม่ฮ่องสอน ,นครสวรรค์ ,ตาก ,สุโขทัย ,พิษณุโลก ,พิจิตร ,นานาชาติเชียงแสน,เพชรบูรณ์


ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่องพัฒนาบุคลากรบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี แจ้งชื่อภายใน 21 พฤษภาคม 2562 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 405) คลิก

หมายเหตุ   ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน

แจ้งท้าย

(สระบุรี,ราชบุรี) ==> ยังไม่ลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,พระนครศรีอยุธยา ,อ่างทอง ,ลพบุรี ,สิงห์บุรี ,ชัยนาท ,สระบุรี,ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,ตราด ,ฉะเชิงเทรา(ย้าย) ,ปราจีนบุรี ,นครนายก ,สระแก้ว ,อุทัยธานี ,กำแพงเพชร ,ราชบุรี ,กาญจนบุรี ,สุพรรณบุรี ,นครปฐม ,สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่องพัฒนาบุคลากรบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขอนแก่น แจ้งชื่อภายใน 7 พฤษภาคม 2562 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 402) คลิก

หมายเหตุ   ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน

แจ้งท้าย

(มุกดาหาร) ==> ยังไม่ลงทะเบียน

สพร.5 นครราชสีมา,บุรีรัมย์ ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,อุบลราชธานี ,ชัยภูมิ ,อำนาจเจริญ ,หนองบัวลำภู ,อุดรธานี ,เลย ,หนองคาย ,มหาสารคาม ,กาฬสินธุ์ ,สกลนคร ,นครพนม ,บึงกาฬ,สนพ.ร้อยเอ็ด,ฉะเชิงเทรา


ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่องพัฒนาบุคลากรบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช แจ้งชื่อภายใน 23 เมษายน 2562 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 395) คลิก

หมายเหตุ   ส่งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน ๆ ละ จำนวน 1 ท่าน

แจ้งท้าย

นครศรีธรรมราช ,กระบี่ ,พังงา ,ภูเก็ต ,สุราษฎร์ธานี ,ระนอง ,ชุมพร ,สงขลา ,สตูล ,ตรัง ,พัทลุง ,ปัตตานี ,ยะลา ,นราธิวาส


ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งชื่อภายใน 21 มีนาคม 2562 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
แผนที่ที่พัก คลิก

ลงทะเบียน (ID 384) คลิก

หมายเหตุ  ส่งหน่วยงานละ 1 คนเท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยหากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2 ระบบ เป็นคนละคน  ขอให้ส่งผู้รับผิดชอบด้านประเมินขั้นเงินเดือน มาครับ


กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดนครราชสีมา แจ้งชื่อภายใน 1 มีนาคม 2562 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
แบบสอบถาม คลิก

ลงทะเบียน (ID 371) คลิก


เอกสารประกอบการสัมมนา การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรม ปริ์นซ์ตัน ดินแดง วันที่ 10 มค 62 คลิก

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส รัชดา ถ.เทียนร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ แจ้งชื่อภายในวันที่ 8 มกราคม 2562

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 346) คลิก

 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี V.2 โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ แจ้งชื่อภายใน วันที่ 4 มกราคม 2562

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คลิก
ลงทะเบียน(ID 342) คลิก

เรียน สพร. สนพ. และส่วนกลาง กองส่งเสริมขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ แจ้งชื่อภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

แจ้งชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาที่ (ID 336) คลิก
หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา คลิก
กำหนดการ คลิก
รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา คลิก
แบบความคิดเห็นการกู้ยืมเงิน คลิก
แบบความคิดเห็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุน คลิก

ด่วนที่สุด เรียน สพร./สนพ. กองแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งลิ๊งค์แบบฟอร์มร่างกรอบคำของบประมาณ 2563
เพื่อจัดทำเป้าหมายร่างกรอบคำของบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ลิ๊งค์แบบฟอร์ม คลิก
ตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิก
กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดทำเป้าหมายโครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา10.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
หนังสือเชิญ คลิก
ลงทะเบียน(ID 333) คลิก

เรียน   สพร.  สนพ.  กองแผนงานและสารสนเทศขอขอเชิญเข้าร่วมสัมนานำเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง "การวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ผู้ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
หนังสือเชิญส่วนกลาง คลิก
หนังสือเชิญสพร. สนพ. คลิก

กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน (ID 332)  คลิก

 เรียน   สพร.  สนพ.  กองแผนงานและสารสนเทศขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต รายละเอียดตามเอกสาร คลิก  โดยขอให้แนบแบบสอบถามที่ตอบมา ที่ลิงค์นี้  คลิก

 เรียน   สพร.  สนพ.  AHRDA   DSD Wellness  

จากการประชุมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 อธิบดีมีข้อสั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จัดกลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน http://e-report.dsd.go.th  ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หนังสือขอให้ทบทวนจัดกลุ่ม 10 อุตสาหกรรม คลิก ตามขั้นตอนการบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้  คลิก  รายการ 10 อุตสาหกรรม ใน Super Worker คลิก 

เรียน ผู้อำนวยการ สพร./สนพ. และส่วนกลาง กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" พ.ศ. 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้นพาร์คสวีทกรุงเทพฯ ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา คลิก (ID 309)

เรียน สพร./สนพ. กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งกรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 2561) ตามเอกสารแนบ นผ. 3.1 คลิก

หมายเหตุ: โครงการผู้สูงอายุให้ปรับเป้าหมายตามเล่ม

 
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกแห่ง หากบันทึกแผนการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองหลักสูตร ประจำปี 2562 ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครบถ้วนแล้ว กรุณาแจ้งที่นี่  เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อทำตัวชี้วัด ปี 2562 ต่อไป 
หมายเหตุ
1.สำหรับการบันทึกเป้าหมาย ยก-ทด นั้น ขอให้ดำเนินการบันทึกเป้าหมายเหมือนกับ ปี 61 รายละเอียดดังนี้   คลิก
2. อย่าลืมบันทึกเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. 2545 ด้วย

 เรียน สพร./สนพ. และส่วนกลาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการติดตามประเมินผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเชิญ คลิก

ลงทะเบียน คลิก (ID 305)

 เรียน สพร./สนพ. และส่วนกลาง กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 แจ้งลงทะเบียนภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

หนังสือเชิญ คลิก

กำหนดการ คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา คลิก

 ด่วน เรียน สพร./สนพ. กองแผนงานและสารสนเทศรบกวนแก้ไขการบันทึกแผนดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต จากเดิมบันทึกลง 4 กลุ่มให้เปลี่ยนเป็นบันทึกลงรายอุตสาหกรรม (รูปภาพแนบ คลิก

2. กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จากเดิมบันทึกลงฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เปลี่ยนเป็นบันทึกลงตามกลุ่มเป้าหมาย (รูปภาพแนบ คลิก)

ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณชนาธิป 02-246-1935
กองแผนงานและสารสนเทศ ขออภัยมา ณ ที่นี่

 ด่วนที่สุด เรียนเจ้าหน้าที่แผนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด ขอให้เร่งบันทึกแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาสให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ทางกองแผนงานและสารสนเทศจะทำการปิดระบบฯ เพื่อตรวจเช็คข้อมูลและนำส่งให้กองคลังจัดสรรเงินงบประมาณ ต่อไป

 กองแผนงานและสารสนเทศ แสดงแผนฯปี 62 รายจังหวัด เอกสารแนบ 1 คลิก เอกสารแนบ 2 คลิก  จึงขอให้พื้นที่บันทึกแผนฯ รายเดือน (ภายในวันที่ 2 กันยายน 2561) ในระบบ datacenter พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องก่อนบันทึกอีกครั้ง เอกสารแนบ 3 คลิก

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รอบที่ 3

รายชื่อ คลิก
คู่มือการใช้งาน คลิก

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายถ่ายทอดความรู้การติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 และจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน พ.ศ. 2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

กำหนดการ คลิก
ลงทะเบียน คลิก (ID 293)

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561  ณ โนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

1.หนังสือเชิญ คลิก
2.กำหนดการ คลิก
3.แบบสำรวจ คลิก
4.ลงทะเบียน คลิก (ID 294)

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (DSD English Camp) (รับจำนวนจำกัด) โดยสามารถสมัครได้ที่ http://eit.dsd.go.th/hrd  ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561  และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด คลิก

 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับการวีดีโอคอลเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียด  คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึก/ทดสอบ) ภายใน 15วัน รอบครึ่งปีหลัง เริ่มนับสาขาที่ มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ ระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561 (เฉพาะผลผลิต/กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้งบประมาณปกติเท่านั้น)

 สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ EEC  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

1.หนังสือเชิญ คลิก
2.กำหนดการ คลิก
3.ลงทะเบียน คลิก (ID 271)

 ขอความร่วมมือ หน่วยงาน บันทึกแผนการดำเนินงาน (กำหนดรุ่น/จำนวนเป้าหมาย) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ได้ส่งแผนให้ทางกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยด่วน โดยขอให้บันทึกในผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ตามรูป

 ด้วยกองบริหารการคลัง ได้เรียกข้อมูลรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารการคลังจึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำพร้อมบันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าว ในระบบ Datacenter ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยไม่ต้องจัดส่งเป็นเอกสาร

รายละเอียด คลิกที่นี่

เข้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด คลิก
สพร./สนพ. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แจ้งความประสงค์ฝึกอบรม(ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง) ได้ที่ระบบคลังข้อมูล และบันทึกรายงานผลการฝึก ได้ตามช่องทางที่กำหนด ใน Datacenter.dsd.go.th รายละเอียดตาม เอกสารแนบ คลิก
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอแจ้งขั้นตอนการบันทึกเลขทะเบียนวุฒิบัตรอัตโนมัติในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก 
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 100 คน  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 
รายละเอียด คลิก
 
หมายเหตุ  แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ลิงค์ คลิก ID 242
ขอเชิญข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนงานฝึกอบรมและพิจารณารับรองหลักสูตรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ
รายละเอียด คลิก
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
1.หนังสือเชิญ คลิก
2.กำหนดการ คลิก
3.แบบตอบรับ คลิก
4.ลงทะเบียน คลิก
 
หมายเหตุ  แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึงเวลา 16.30 น. ที่ลิงค์ คลิก  ID 222
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม  "สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545" จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน (อบรมรุ่นละ 1 วัน)
ระหว่างวันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา กทม. (วัดธาตุทอง /สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมัย) ผู้แทนของสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถลงทะเบียนฝึกอบรมในรุ่นตามเขตที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

เรียน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองแผนงานและสารสนเทศ ขออัพเดทแผนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิก

เรียน สพร. และ สนพ. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มขอปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 คลิก
2. แบบฟอร์มขอปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงงาน ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฝึก/ทดสอบ) ภายใน 15วัน รอบครึ่งปีแรก เริ่มนับสาขาที่ มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ ระหว่างวันที่  3 มกราคม - 15 มีนาคม 2561 (เฉพาะผลผลิต/กิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้งบประมาณปกติเท่านั้น)

ขอเชิญสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ตรัง สระแก้ว ศรีสะเกษ ลำพูน และเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่าย มอบเกียรติบัตร และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือเชิญ คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 10 มกราคม 2561  ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญ คลิก

กำหนดการ คลิก

สถานที่ แผนที่

แจ้งลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 10 มกราคม 2561  ได้ที่นี่ 

***หมายเหตุ แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
แจ้งชื่อภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
หนังสือเชิญ คลิก 
ลงทะเบียน คลิก

ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน บันทึกข้อมูลงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในระบบรายงานผลฯ เพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรุ่นที่ยังไม่ได้ใส่งบประมาณได้ตามเอกสารแนบ คลิก

ด่วนที่สุด!!!!! ขอเชิญข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนงานฝึกอบรมและพิจารณารับรองหลักสูตรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องมิลาโน่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ

หนังสือนำส่ง คลิก

แจ้งรายชื่อออนไลน์  คลิก  (id 181)

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งสรุปผลการทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
แผนยุทธศาสตร์ คลิก
แผนยุทธศาสตร์(ต่อ) คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานฯขอความร่วมมือท่านทบทวน/เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในเขตพื้นที่ 10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งกลับมายังกองแผนทางอีเมล์ planandproject@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

หนังสือนำส่ง คลิก

เอกสารแนบ คลิก

แบบฟอร์ม คลิก

แจ้งท้าย

1.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

3.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

4.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

5.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

6.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

7.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

8.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

9.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

10.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ  2561
หนังสือ คลิก
รูปเล่ม (แก้ไขใหม่ ณ วันที่ 15/11/2560) คลิก
กรอบเป้าหมาย (แก้ไขใหม่ ณ วันที่ 15/11/2560) คลิก
ขอให้บันทึกแผนในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และเมื่อบันทึกครบถ้วนแล้ว กรุณาแจ้งที่นี่  เพื่อทางศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อทำตัวชี้วัด ปี 2561 ต่อไป 
 
หมายเหตุ
1.สำหรับการบันทึกเป้าหมาย ยก-ทด นั้น ขอให้ดำเนินการบันทึกเป้าหมายเหมือนกับ ปี 60 รายละเอียดดังนี้   คลิก
2. การบันทึกเป้าหมายการรับรองความรู้ความสามารถ ขอให้บันทึกตามช่องทาง รายละเอียด ตามไฟล์แนบ คลิก
3. อย่าลืมบันทึกเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม ฯ พ.ศ. 2545 ด้วย

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

หนังสือเชิญ ส่วนกลาง คลิก
หนังสือเชิญ ส่วนภูมิภาค คลิก
กำหนดการ คลิก
แจ้งรายชื่อ คลิก  

* หมายเหตุ หน่วยงานในเขตจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานี
กรมฯ ไม่สามารถเบิกค่าที่พัก ๑ คืน ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ กองแผนงานและสารสนเทศ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมและสำหรับสถานประกอบกิจการ

หนังสือเชิญ คลิก  

แบบติดตามผู้ผ่านการฝึกปี 2561 คลิก

แบบสอบถามสถานประกอบกิจการปี 2561 คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำแผนปฏิบัติการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงาน คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก

 ขอให้แจ้งรายชื่อให้กองแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ทางเว็บไซต์ http://datacenter.dsd.go.th

หัวข้อ แบบตอบรับประชุมพิจารณาร่างแบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

หนังสือเชิญ (ส่วนกลาง)

หนังสือเชิญ (ส่วนภูมิภาค)

แบบตอบรับ คลิกที่นี่

 

สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และการประชุมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก
 
ประกาศ ตามที่กรมได้กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (SAR รอบ 12 เดือน) และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นั้น  จึงขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลผ่านระบบ โดยระบบจะปิดในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
 เรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านแผน 10 จังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐพิเศษ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก
 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการประสานกับร้านค้าไทวัสดุ เพื่อขอรับเครื่องมือช่าง เพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรมในหน่วยงานหรือฝึกอบรมในศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ คลิก
 ด่วนมาก เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จัดทำเป้าหมายตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ที่ planandproject@hotmail.comภายในวันที่ 14 กันยายน 2560
หนังสือจากอธิบดี คลิก
สรุปร่างแผน 62 คลิก 
โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ คลิก
*หมายเหตุ การจัดทำเป้าหมายตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 แห่ง  ประสาน  และรวบรวมเป้าหมายจากสำนักงานในเครือข่าย  จัดทำเป้าหมายในนามภาคด้วย  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 เรียน เจ้าหน้าที่แผนงานของทุกหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง นผ. 3.2 กรุณาส่งภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 ทางอีเมล์ planandproject@hotmail.com ถ้าเลยกำหนดจะทำให้ได้งบประมาณของหน่วยงานของท่านล่าช้า 

 คู่มือการใช้ระบบการออกสลิปเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ โครงการฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560

ตามเอกสารแนบท้าย คลิก

 

   แจ้งความคืบหน้าของตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) คลิก
- ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิก
ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเร่งรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว

 เรียน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมใจมุ่งสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแจ้งชื่อได้ตามลิ๊งค์ด้านล่างนี้
หนังสือเชิญส่วนกลาง คลิก
หนังสือเชิญส่วนภูมิภาค คลิก
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาและรายละเอียดแนบท้าย คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
               กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอให้ท่านสำรวจเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560 และขอความร่วมมือจัดทำเป้าหมายการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียด คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
               กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือท่านดำเนินการกรอกแบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียด คลิก
แบบสอบถาม ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
แบบสอบถาม ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
แบบสอบถาม ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม

แจ้งท้าย 
1.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
3.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
4.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
5.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
6.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
7.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
8.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
9.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
10.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 7 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หนังสือเชิญ คลิก

กำหนดการ คลิก

ดาว์โหลด เอกสารแผนดิจิทัล  /  เอกสารบรรยาย

แจ้งลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 1 สิงหาคม 2560  ได้ที่นี่ 

***หมายเหตุ แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 -เอกสารขั้นตอนการบันทึกผลในระบบสารสนเทศ สำหรับตัวชี้วัดผู้อำนวยการ (เฉพาะหน่วนงานส่วนกลาง) รอบ 2 ปี 2560 ประกอบการประชุมวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คลิก   ระเบียบวาระการประชุม  คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กองแผนงานฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย คลิก

แจ้งการบันทึกสาขาที่ได้รับอนุญาตของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  รายละเอียด คลิก

ด่วน!!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้บริหาร" ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 เป็นวันพุธ ที่ 26 ก.ค. 60  รายละเอียด คลิก

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

หนังสือเชิญ คลิก

กำหนดการ คลิก

ดาว์โหลด เอกสารแผนดิจิทัล  /  เอกสารบรรยาย

แจ้งลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 25 หรือ 27 กรกฎาคม 2560  ได้ที่นี่ 

***หมายเหตุ แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

หนังสือเชิญ คลิก

กำหนดการ คลิก

ดาว์โหลด เอกสารแผนดิจิทัล  /  เอกสารบรรยาย

แจ้งลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา วันที่ 17 หรือ 19 กรกฎาคม 2560  ได้ที่นี่ 

***หมายเหตุ แจ้งลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ" สำหรับผู้บริหาร รายละเอียด คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป้าหมายเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริหารเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2560 ส่งให้กองแผนฯ ภายในวันที่  13 กรกฎาคม 2560 ทาง E-Mail: planandproject@hotmail.com เพื่อรวบรวมนำเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการต่อไป

หนังสือจากอธิบดี และแบบสำรวจความต้องการเป้าหมายเพิ่มเติม คลิก

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลำพูนและระยอง

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม;โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการฝึกให้แก่แรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลำพูนและระยอง

หนังสือถึงหน่วยงาน: สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ลำพูน ระยอง

 คู่มือสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เล่มสีเหลือง) คลิก

 ประกาศ การคีย์ตัวชี้วัด15วัน รอบที่2 เริ่มนับ สาขาที่ มีวันเริ่มเปิดฝึกระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

               อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีข้อสั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนสนใจมาลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “Xarapat” ให้ครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว และให้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งต่อไป

รายละเอียด คลิก

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
กองแผนงานและสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเชื่อมโยง มิติ Function - Agenda - Area สู่ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง กทม.  รบกวนขอรายชื่อภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Data Center : http://eit.dsd.go.th/regis/ 
หรือ ผ่านทาง E-mail : planandproject@hotmail.com
รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา (หนังสือเชิญ กำหนดการ แผนที่) : คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ การสร้างทีมงานและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะเกรซอัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 

หนังสือเชิญ คลิก
กำหนดการ คลิก
แบบตอบรับ คลิก
ลงทะเบียน คลิก

*หมายเหตุ เฉพาะจังหวัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวทุกคน

 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เกี่ยวข้องทั้ง 74 แห่ง (ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการตามที่อธิบดีเห็นชอบตามข้อ 3.2 ตามโครงการพัฒนาฝีมืออาชีพช่างไฟฟ้า 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียด คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง ขอส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในพืนที่ 27 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ ฉะเชิงเทรา ชุมพร นครพนม นครสวรรค์ ปัตตานี พะเยา ยะลา ระยอง ราชบุรี ศรีสะเกษ สตูล สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นราธิวาส สมุทรปราการ และสงขลา

รายละเอียด คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
        กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือท่านดำเนินการกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลโครงการที่ 8 พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
รายละเอียด คลิก
แบบฟอร์มรายงาน คลิก

แจ้งท้าย 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
         กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือท่านดำเนินการกรอกข้อมูล แบบฟอร์มรายงานผลโครงการที่ 3 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
รายละเอียด คลิก
แบบฟอร์มรายงาน คลิก

แจ้งท้าย 
1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
2.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
3.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
4.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
5.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี
6.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
7.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
8.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
9.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
10.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง  รายงานผลการประสานงานและรายละเอียดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้พัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียด1 คลิก
รายละเอียด2 คลิก
เรียนแจ้งท้าย คลิก

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

       กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอให้ท่านดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 

แจ้งท้าย 
1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร      
2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
7. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
8. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
9. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
10. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
11. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
12.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง
** สามารถ Download ไฟล์เอกสาร ได้ตามรายชื่อจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

       เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่อธิบดีเห็นชอบตามข้อ 3.5 โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการในเอกสารดาวน์โหลดของกองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/sdp และรวบรวมแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามให้กองยุทธศาสตร์ฯ ทราบทางอีเมล : sdp_sd@hotmail.com  ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
รายละเอียด คลิก

แจ้งท้าย
ข้อ 3.5
1. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
2. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
3. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
4. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
5. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
6. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
7. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
8. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
9. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
10. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
11. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
12. ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
13. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

 

ขอเชิญหน่วยงาน ตามรายชื่อด้านล่าง เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม.

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สมุทรปราการ ,นนทบุรี ,ชลบุรี ,ระยอง ,จันทบุรี ,นครราชสีมา ,บุรีรัมย์ ,อุบลราชธานี ,ขอนแก่น ,อุดรธานี ,ร้อยเอ็ด ,กาฬสินธุ์ ,ลำพูน ,ลำปาง ,พะเยา ,เชียงราย ,นครสวรรค์ ,พิษณุโลก ,พิจิตร ,ราชบุรี ,สุพรรณบุรี ,นครศรีธรรมราช ,สุราษฎร์ธานี ,สงขลา

         

                แจ้ง สพร./สนพ. 38 แห่ง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิษณุโลก น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา ตรัง และนราธิวาส 
             เรื่องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ประจำปี พ.ศ. 2560 จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้น 300 ตัน เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมช่างก่อสร้างตามแผนการฝึกของแต่ละหน่วยงานและฝึกภาคปฏิบัติในงานก่อสร้าง เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

รายละเอียด 1
รายละเอียด 2

 

เรียนเจ้าภาพปรับแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณพิจารณาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

รายละเอียด
สรุปร่างแผน 61 เทียบ 60
เล่มคาดแดง
เล่มฟ้า

 ขอความร่วมมือสพร./สพน.สำรวจความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2560
ตามเอกสารแนบท้าย และส่งกลับมาที่ e-mail : planandproject@hotmail.com ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560
1. หนังสือถึงหน่วยงาน คลิก
2. แบบฟอร์มสำรวจ คลิก

  รายละเอียดการบันทึกและการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียด  คลิก

 ขอความร่วมมือจังหวัดภาคใต้ ดังต่อไปนี้ สุราษฎร์ธานี, สงขลา, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ยะลา,นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, กระบี่, ตรัง และพัทลุง สำรวจความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และส่งกลับฝ่ายแผนงานและโครงการภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ทาง E-Mail : planandproject@hotmail.com

หนังสือ 
- สพร คลิก
- สพน คลิก

แบบฟอร์มสำรวจ คลิก

 ผลการประเมิน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)
ดาวน์โหลด คลิก

 หนังสือข้อสั่งการขอทราบแผน/งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 นอกเหนือจากงบประมาณกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

แบบฟอร์มแผนงานงบประมาณนอกเหลืองบประมาณประจำปี 2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือเชิญ3 คลิก
หนังสือเชิญ4 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

 ด่วนที่สุด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประสานกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มและจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดส่งให้กองแผนงานฯ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 (เอกสารเพิ่มเติม)
หนังสือจากอธิบดี คลิก

หนังสือจากกระทรวงแรงงาน (มาตรการและแนวทางดำเนินการวาระปฏิรูปแรงงาน 8 วาระ) คลิก

เอกสารแนบท้าย คลิก

บูรณกลุ่มจังหวัดกระทรวงแรงงาน (v.3_เอกสารเพิ่มเติม) คลิก

โครงการแผนบูรณาการ Reskill 2561 (เอกสารเพิ่มเติม) คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก
หนังสือขอความอนุเคระห์ คลิก

รายละเอียด คลิก

ลงทะเบียน คลิก

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง ยกเว้น สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ แจ้งตอบกลับแบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนปูนซีเมนต์และกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังเพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ประสาน นส.เขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล  0 2247 9420

รายละเอียด คลิก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ระหว่างวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ  แจ้งชื่อผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  โดย  คลิกที่นี่  (หมายเลข id 120)  หนังสือเชิญ สำหรับ ส่วนกลาง คลิก    หนังสือเชิญ สำหรับ ส่วนภูมิภาค คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดี วารี หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หัวข้อ การวางแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการแก้ไขปัญหา คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่19 - 20 มกราคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

หนังสือเชิญ1 คลิก
หนังสือเชิญ2 คลิก

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศขอแจ้งเวียนเพื่อโปรดทราบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้

เนื้อหาส่วนที่ 1
เนื้อหาส่วนที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดตามผลการพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจของ กพร.ปช. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ด่วนที่สุด  ขอให้หน่วยงาน 12 สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง  กำหนดรุ่นการฝึกในแต่ละรุ่นว่าเป็นการฝึกรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงหรือไม่ ในระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยด่วน 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

รายละเอียด คลิก
ลงทะเบียน คลิก

ด่วนที่สุด ส่งโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ แจ้งเรื่องการดำเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ คลิก

 ไฟล์สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560  วันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  คลิก

 ประกาศ!!!! ขอแก้ไขเนื้อหาภายในคู่มือแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 หน้าที่ 293 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ  ปี 2560 แจ้งว่าขอแก้ไขจากอายุ 50 ปี เป็น 60 ปีขึ้นไป ตามพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ

 ประกาศ!!! ตัวชี้วัดการบันทึกข้อมูลฝึก/ทดสอบ ภายใน 15 วัน   คิดเฉพาะสาขาที่เปิดฝึก/ทดสอบ ที่มีวันเริ่มเปิดฝึก/ทดสอบ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2560 และคิดเฉพาะสาขาที่อยู่ภายใต้งบประมาณปกติ เท่านั้น

 

ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นรูปภาพกิจกรรม ส่งมาที่ อีเมล์ piyaprai@gmail.com หรือรายงานผลทางเฟสบุ๊ค กองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ ศป. ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ จะได้รวบรวมส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ใช้ประกอบการออกรายงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวจิรัปภา ปิยะไพร 02245 5785

ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลแผนงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมคลิก

 

 แจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สรุปการประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2561 คลิก

 ประกาศ!!! แจ้งผลการประเมินตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน แต่ละหน่วยออกแล้วดูได้ที่ website ของ พบ. คลิก

 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง โครงการจัดอบรมหลักสูตร E-Commerce สำหรับเกษตรกร รองรับ Thailand 4.0 ขอความร่วมมือสถาบัน (1-25) และทุกศูนย์ฯ ปรับแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรตามความเหมาะสม และขอให้จัดส่งแผนการดำเนินงานตามโครงการภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ Email : Planandproject@dsd.go.th
หนังสือเรียนสถาบันและศูนย์ คลิก
เอกสารแนบ ใบปลิว หลักสูตร

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพ รายละเอียด คลิก

 หนังสือที่กรมเห็นชอบการทำงาน ปี 2561
- ฉบับเรียนอธิบดี คลิก
- ฉบับลงนามถึง สพร. คลิก

 ทำร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2561
- แนวทางจัดทำงบประมาณ 2561 คลิก
- เชื่อมโยงโครงการ 2561 กับ นโยบายอธิบดี คลิก
- แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี 2561 คลิก
- ร่างแผน ปี 2561 (นผ. 3.1) คลิก
- การทบทวนการทำงบประมาณแบบบูรณาการ คลิก

- Stem การศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม คลิก

- ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล คลิก

- แผนที่ คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ของแจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิก

 ประกาศ!!! กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูล
รายชื่อ
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ในระบบรายงานข้อมูลที่เว็บไซต์ 
http://dev.dsd.go.th/oloc หรือหากหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Excel ไว้แล้ว ขอให้จัดทำตามรูปแบบของระบบรายงานดังไฟล์ตัวอย่างแล้วส่งมาที่อีเมล์ itdev@dsd.go.th

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. ไฟล์ตัวอย่าง Excel คลิก

 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ( วันที่ 27 ตุลาคม 2559)

1. วาระการประชุม คลิก
2. 11 โครงการ 1 ผลผลิตกิจกรรมร่างแผนปี 2561 คลิก
3. สรุป 12 ภาคนำร่อง นโยบายอธิบดี คลิก
4. แนวทางจัดทำงบประมาณ 2561 จากสำนักงบ คลิก
5. กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณการ 2561 คลิก
6. จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำตามจปฐ 2558 คลิก
7. ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล คลิก
8. แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณปี 2561 คลิก
9. ร่างแผน 61 (นผ. 3.1) ภาพรวม คลิก
10. สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง คลิก
11. หลักเกณฑ์การปรับเป้าหมาย คลิก

ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัด...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิ๊ก

2. เอกสารการทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน คลิ๊ก

 ประกาศ!!! ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคะแนน ตามตัวชี้วัด KPI12  ได้ที่คลังข้อมูล 1 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าภาพตัวชี้วัด

 ด่วนที่สุด การของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่  12  ตุลาคม  2559  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)

หนังสือ

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าเกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท


 หนังสือจากอธิบดี คลิก 

คู่มือแนวทางแผนปี 2560 คลิก

สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 8 การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ ประจำ เดือนกันยายน (อัพเดท 27 กันยายน 2559 )   คลิก

 สรุปผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำ เดือนกันยายน  (อัพเดท 30 กันยายน 2559 ) คลิก


 

การตรวจสอบแผนประจำปี 2560 ที่บันทึกเข้าระบบ คลิก

ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TSIC2009  คลิก

กองแผนงานและสารสนเทศ ขอแจ้งการบันทึกข้อมูล   การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทด) ปี 2560 คลิก หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กองแผนงานฯ 02 2461935 

ขอความร่วมมือ หากหน่วยงานบันทึกแผนการดำเนินงานปี 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทราบด้วย ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก เพื่อจะได้นำแผนของหน่วยงานไปประมวลผลรองรับการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2560 ต่อไป  (สำหรับแผน พรบ.(รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย) หน่วยงานยังไม่ต้องบันทึก  ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะบันทึกให้เอง)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
  - บรรยายพิเศษ : ประเทศไทย 4.0 กับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .PDF  
  - 
ศึกษา ทบทวน แผน/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 .PPTX  .PDF
  - ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2560 - 2564  .PPTX  .PDF 

แจ้งช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่และสถานประกอบกิจการ คลิก

 ด่วนที่สุด!!!! จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน/ไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หนังสือจากอธิบดี คลิก
2. กรอบเป้าหมาย นผ.3.1 และ แบบฟอร์ม นผ. 3.2 คลิก

3. กรอบเป้าหมาย 3.1 (ใหม่ ปรับ ณ วันที่ 12/ก.ย./59) คลิก

 มอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (Administrator) รายละเอียด คลิก

 รายงานข้อมูลการฝึกอบรม จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่มตามนโยบายรัฐบาล คลิก

 แก้ไข!!!!! แจ้งการปรับเป้าหมายและปรับโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะ 10 จังหวัด ดังต่อไปนี้ ศพจ.ตราด, ศพจ.สระแก้ว, ศพจ.กาญจนบุรี, ศพจ.หนองคาย, ศพจ.นครพนม, ศพจ.มุกดาหาร, ศพจ.ตาก, ศพจ.เชียงราย, ศพจ.สงขลา และศพจ.นราธิวาส 

หนังสือจากอธิบดี คลิก

เอกสารร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับแก้ไข 15/08/2559) คลิก

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก

 แจ้งปรับชื่อหน่วยงานในระบบสารสนเทศ คลิก

 แจ้งเรื่องการย้ายแผนการฝึก/ทดสอบ  คลิก

 ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามไฟล์แนบ คลิก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน TSIC2009  ส่วนสถานประกอบกิจการใดทึ่ถูกจัดกลุ่มไว้ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นไปตาม มาตรฐาน TSIC2009 เช่นกัน

 เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และระบบคลังข้อมูล รายละเอียด คลิก

แจ้ง เรื่อง การปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม.(TSIC 2009=> คลิก   อธิบายการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล คลิก

 สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน