ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอความร่วมมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นรูปภาพกิจกรรม ส่งมาที่ อีเมล์ piyaprai@gmail.com หรือรายงานผลทางเฟสบุ๊ค กองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ ศป. ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อกองพัฒนาศักยภาพแรงงานฯ จะได้รวบรวมส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ใช้ประกอบการออกรายงาน “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของนายกรัฐมนตรี ต่อไป หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวจิรัปภา ปิยะไพร 02245 5785

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน