ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฏา กรุงเทพ รายละเอียด ดังนี้

1.หนังสือเชิญ  คลิก

2.กำหนดการ  คลิก

3.แจ้งชื่อออนไลน์  คลิก  (รายการ id ที่ 86)

แจ้งชื่อภายในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2559  ทางระบบแจ้งชื่อออนไลน์เท่านั้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน