ดาวน์โหลดภาพผู้บริหาร

16 กุมภาพันธ์ 2565

เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดภาพผู้บริหาร ได้ที่นี่ คลิก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คู่มือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

read more