การดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

31 พฤษภาคม 2021

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)  คลิก

read more
ประกาศการเชื่อมโยง

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมการติดตั้งได้ที่...

read more