การดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

31 พฤษภาคม 2564

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ต่างๆได้ที่ เมนู ดาวน์โหลด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คู่มือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

read more