คู่มือแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

29 เมษายน 2564

คู่มือแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก

จำนวนผู้ชม : 1,414 คน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คู่มือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการเชื่อมโยง

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

read more