ประกาศการเชื่อมโยง

29 เมษายน 2021

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมการติดตั้งได้ที่ เมนูดาวน์โหลด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับปรับปรุง)  คลิก

read more